Kalkulator

Food Service

Rješenja za ugostiteljstvo

Kalkulator

Popunite polja u nastavku i izračunajte svoj Easy Nature ovisno o potrošnji sirovoga neoguljenog krumpira. Izračunajte uštedu.
Koliko plaćate za kg neoguljenoga krumpira?
Kolika je kod vas prosječna plaća po satu?
Troškovi potrošnje električne energije po satu?
Troškovi rada parne pećnice po satu (Kw x elektr.)?
Koliko grama krumpirića ima u jednoj porciji?
 
Koliko porcija prosječno poslužujete na dan?
 
Koliko u prodaji na veliko plaćate za kg Easy Nature?
Troškovi svježeg krumpira Troškovi krumpira Easy Nature Skin Potatoes Off
Akontacija
1000 g krumpira
Rad
Guljenje 5 minus Vrijeme x plaća po satu
Rezanje 3 minus Vrijeme x plaća po satu
3 minus Vrijeme x plaća po satu
Električna energija
Kuhanje/blanširanje 10 minus El. energija x vrijeme
Priprema u parnoj pećnici 20 minus X potrošeno vrijeme
6 minus X potrošeno vrijeme
UKUPNI TROŠKOVI minus
minus
Težina krumpira iznad 1000 g 600 1000
Broj porcija od 1000 g
Troškovi/porcija
Broj posluženih porcija na dan  
Broj posluženih porcija na godinu (za godinu s 365 dana)
Ukupni troškovi na godinu (€)
Godišnja ušteda s krumpirom McCain Easy Nature